#10 Imagining beyond gentrification

#10 Imagining beyond gentrification
Wednesday 26 january
19.00 – 21.00 @ Sluisjesdijk 151, 3087 AG Rotterdam

During our previous session we had the joy of listening to the fascinating story of Zelfbeheer De Teil. Rooted in squatting activism De Teil organized as a zelfbeheer and managed to maintain full control of their finances and their maintenance for 25 years despite changing owners and being threatened by municipality’s neoliberal visions.

This week we find ourselves deep in the port of Rotterdam, in an ex-office building turned antikraak atelier threatened by imminent eviction. Amidst the bad news Maja and Rebecca will share how speculating on a future human consciousness can be used as a conceptual tool to imagine a better world. Why is radical imagination necessary to de-gentrify our minds?

As always, there will be some food available, bring along snacks or drinks if you are able to contribute.We will follow covid safety guidelines keeping distance and wearing masks.

Anti-Gentrification School is a school in process, with a grassroots curriculum built for and by cultural workers, neighbours, students and residents to collectively learn, unlearn and develop clear tactics and strategies to resist gentrification within our communities. We all have something to share and something to learn. Bring your concerns, questions, stories and experiences so we can start mapping our complicity and entanglement in the process of gentrification.

Accessibility info: The building is unfortunately not accessible to wheelchairs. The discussion will be this time mainly in English.To RSVP or if you have any questions please email us: cultural.workers.unite@gmail.com

-NL-

#10 Verbeelding voorbij gentrificatie

Woensdag 26 januari
19.00 – 21.00 @ Sluisjesdijk 151, 3087 AG Rotterdam

Tijdens onze vorige sessie hadden we het genoegen om te luisteren naar het fascinerende verhaal van Zelfbeheer De Teil. Geworteld in het kraak activisme organiseerde De Teil zich als zelfbeheer en slaagde erin om 25 jaar lang de volledige controle te behouden over hun financiën en hun onderhoud, ondanks het feit dat ze van eigenaar wisselden en bedreigd werden door neoliberale visies van de gemeente.

Deze week bevinden we ons diep in de haven van Rotterdam, in een ex-kantoorpand dat is omgetoverd tot antikraak atelier dat bedreigd wordt door een dreigende ontruiming. Te midden van het slechte nieuws zullen Maja en Rebecca met ons delen hoe het speculeren op een toekomstig menselijk bewustzijn kan worden gebruikt als een conceptueel hulpmiddel om een betere wereld te verbeelden. Waarom is radicale verbeelding nodig om onze geest te de-gentrificeren?

Zoals altijd zal er wat te eten zijn, breng hapjes of drankjes mee als je in staat bent om bij te dragen. We zullen de covid veiligheidsrichtlijnen volgen en afstand houden en maskers dragen.

Anti-Gentrification School is een school in proces, met een grassroots curriculum gebouwd voor en door culturele werkers, buren, studenten en bewoners om collectief te leren, af te leren en duidelijke tactieken en strategieën te ontwikkelen om ons te verzetten tegen gentrificatie binnen onze gemeenschappen. We hebben allemaal iets te delen en iets te leren. Breng je zorgen, vragen, verhalen en ervaringen mee, zodat we kunnen beginnen met het in kaart brengen van onze medeplichtigheid en verstrikking in het proces van gentrificatie.

Toegankelijkheid info: Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. De discussie zal deze keer voornamelijk in het Engels zijn. Om te RSVP-en of als je vragen hebt kun je ons mailen: cultural.workers.unite@gmail.com

Resources

 

#9 How tenants became their own landlords: Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat

-EN-

#9 How tenants became their own landlords: Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat
Wednesday 12 january
19.00 – 21.00 @ Benthemstraat 30, Rotterdam 3032AA

We are back again in 2022 with renewed energies and excitement! For this session we would like to invite you North, in the -not-so-slowly- gentrified ZOHO area, to meet with Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat that self-managed their rental apartments since 1994. We will meet in a nearby artist atelier space who offered to be our hosts. We ask what is self-management and what does it entail? How does it affect a neighbourhood and can it slow down gentrification? Under which conditions is self-management possible and what can we do to ensure it will remain a possibility in the future?As always, there will be some food available, bring along snacks or drinks if you are able to contribute. We will follow covid safety guidelines keeping distance and wearing masks. We encourage everyone to do a self-test before joining to ensure everyone’s safety.

Accessibility info: The building is unfortunately not accessible to wheelchairs. The discussion will be in both Dutch and English.To RSVP or if you have any questions please email us: cultural.workers.unite@gmail.com

 

1979, in the Teilingerstraat at number 25, a house is squatted by residents of the Agniesebuurt. From Rotterdam Stadsarchief

-NL-

#9 Hoe huurders hun eigen huisbaas werden: Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat
Woensdag 12 januari
19.00 – 21.00 @ Benthemstraat 30, Rotterdam 3032AAWe zijn weer terug in 2022 met hernieuwde energie en spanning! Voor deze sessie nodigen we u graag uit in Noord, op het -niet zo langzaam- gentrified ZOHO gebied, om kennis te maken met Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat die sinds 1994 hun huurappartementen in zelfbeheer hebben. We ontmoeten elkaar in een plaatselijk kunstenaarsatelier dat heeft aangeboden onze gastheer te zijn. We vragen wat zelfbeheer is en wat het inhoudt. Wat is de invloed ervan op een buurt en kan het gentrificatie afremmen? Onder welke voorwaarden is zelfbeheer mogelijk en wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst mogelijk blijft?Zoals altijd zal er wat te eten zijn, breng hapjes of drankjes mee als je in staat bent om bij te dragen. We zullen de covid veiligheidsrichtlijnen volgen en afstand houden en maskers dragen. We moedigen iedereen aan om een zelftest te doen voordat je meedoet om ieders veiligheid te garanderen.

Toegankelijkheid info: Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. De discussie zal zowel in het Nederlands als in het Engels zijn. Voor RSVP of als je vragen hebt kun je ons mailen: cultural.workers.unite@gmail.com

Resources:

Call for contributors

Call for contributors!

-EN-

Do you have an idea for a session? Would you like to host a talk, run a workshop, screen a film or facilitate an activity that grows the curriculum of AGS?*

Anti-Gentrification School (AGS) is a school in process, with a grassroots curriculum built for and by Rotterdam based cultural workers, activists, students and residents to collectively learn, unlearn and grow strategies to resist gentrification within our communities. We start with the mindset that we all have something to share and something to learn, and that all of our questions, stories and concerns can help us to map our entanglement and even complicity in the process of gentrification. Meeting roughly every two weeks, the school gathers in different locations in the city, from neighbourhood community spaces, art initiatives to squatted buildings.

We’re hoping to plan sessions for 2022 so get in contact with us on Insta or email us: cultural.workers.unite[at]gmail.com if you have an idea you’d like to test out.

*Anti-Gentrification School is attempting to run on a kind of solidarity economy, we do not receive funding or wages and so cannot pay a fee. We can help source materials you may need for the session, and are interested in exchanging labour or resources in return for your labour.

-NL-

Heb je een idee voor een sessie? Wilt u een lezing houden, een workshop geven, een film vertonen of een activiteit faciliteren die het curriculum van AGS doet groeien?*

Anti-Gentrification School (AGS) is een school in wording, met een grassroots curriculum gebouwd voor en door Rotterdamse culturele werkers, activisten, studenten en bewoners om collectief strategieën te leren, af te leren en te laten groeien om ons te verzetten tegen gentrificatie binnen onze gemeenschappen. We beginnen met de gedachte dat we allemaal iets te delen en iets te leren hebben, en dat al onze vragen, verhalen en zorgen ons kunnen helpen om onze verstrikking en zelfs medeplichtigheid in het proces van gentrificatie in kaart te brengen. De school komt ongeveer om de twee weken samen op verschillende locaties in de stad, van buurtgemeenschapsruimtes en kunstinitiatieven tot kraakpanden.

We hopen sessies te plannen voor 2022, dus neem contact met ons op via Insta of email: cultural.workers.unite[at]gmail.com als je een idee hebt dat je graag wilt uitproberen.

*Anti-Gentrification School probeert te draaien op een soort solidaire economie, we ontvangen geen financiering of loon en kunnen dus geen vergoeding betalen. We kunnen helpen met het vinden van materialen die je nodig hebt voor de sessie, en zijn geïnteresseerd in het uitwisselen van arbeid of middelen in ruil voor jouw arbeid.

Tactical Frivolity + Rhythms of Resistance Film Screening

 

-EN-

Tactical Frivolity + Rhythms of Resistance Film Screening
Friday 12th November
19.00-22.00 @  RET building (entrance via Waalhaven Noordzijde 1)

It has been a hot minute since we had our last session! The past month we supported and participated in the Woonopstand that left us full of hope for the solidarity we all experienced but also full of anger and frustration for the criminal police brutality witnessed and endured.

For this session we want to heal and rejoice with a film screening of Tactical Frivolity + Rhythms of Resistance (2007) following ROR’s strategies of joyful resistance during September 2000 Prague protest that countered the annual meeting of the World Bank and the International Monetary Fund. “Tactical frivolity sought to undo classical anarchists vs. police, one-to-one confrontational tactics, by multiplying frontlines and making an extremely ironic use of femininity and kitschy representations of the body in direct action.” We will discuss the relationship between resistance and frivolity and explore protest as a moment of study.

As always, we will start with some food, so bring along snacks or drinks if you are able to contribute. There will be popcorn and hot drinks throughout the session.

Anti-Gentrification School is a school in process, with a grassroots curriculum built for and by cultural workers, neighbours, students and residents to collectively learn, unlearn and develop clear tactics and strategies to resist gentrification within our communities. We all have something to share and something to learn. Bring your concerns, questions, stories and experiences so we can start mapping our complicity and entanglement in the process of gentrification.

Accessibility info: The building is semi-accessible to wheelchairs. The entrance has a few steps but a DIY ramp can be provided. The film is in English but will have Dutch subtitles. To RSVP or if you have any questions please email us: cultural.workers.unite@gmail.com

-NL-
Tactical Frivolity + Rhythms of Resistance Film Screening
Vrijdag 12 November
19.00-22.00 @ RET gebouw (ingang via Waalhaven Noordzijde 1)

Het is alweer een tijdje geleden sinds onze laatste sessie! De afgelopen maand hebben we deelgenomen aan de Woonopstand die ons vol hoop achterliet voor de solidariteit die we allen hebben ervaren, maar ook vol woede en frustratie over het criminele politiegeweld dat we hebben gezien en doorstaan.

Voor deze sessie willen we helen en ons verheugen met een filmvertoning van Tactical Frivolity + Rhythms of Resistance (2007) naar aanleiding van ROR’s strategieën van vreugdevol verzet tijdens het Praagse protest in september 2000 dat de jaarlijkse vergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds tegenging. “Tactische frivoliteit trachtte klassieke anarchisten vs. politie, één-op-één confrontatietactieken ongedaan te maken, door frontlinies te vermenigvuldigen en een extreem ironisch gebruik te maken van vrouwelijkheid en kitscherige voorstellingen van het lichaam in directe actie.” (Vertaald uit het Engels). We zullen het hebben over de relatie tussen verzet en frivoliteit en we zullen protest onderzoeken als een moment van studie.

Zoals altijd beginnen we met wat eten, dus breng snacks of drankjes mee als je een bijdrage kunt leveren. Er zullen popcorn en warme drankjes zijn gedurende de sessie.

Anti-Gentrification School is een school in proces, met een grassroots curriculum gebouwd voor en door culturele werkers, buren, studenten en bewoners om collectief te leren, af te leren en duidelijke tactieken en strategieën te ontwikkelen om ons te verzetten tegen gentrificatie binnen onze gemeenschappen. We hebben allemaal iets te delen en iets te leren. Breng je zorgen, vragen, verhalen en ervaringen mee, zodat we kunnen beginnen met het in kaart brengen van onze medeplichtigheid en verstrikking in het proces van gentrificatie.

Toegankelijkheid info: Het gebouw is semi-toegankelijk voor rolstoelen. De ingang heeft een paar treden maar er kan een doe-het-zelf oprijplaat worden voorzien. De film is in het Engels maar zal Nederlandse ondertiteling hebben. Om te RSVP-en of als u vragen heeft kunt u ons mailen: cultural.workers.unite@gmail.com

 

Resources:

#7 Resist! Rejoice! Ride! Collective protest wagon build in anticipation of Woonopstand

EN
#7 Resist! Rejoice! Ride! Collective protest wagon build in anticipation of Woonopstand
Wednesday 29th September
17.00-21.00 @ VARIA(Gouwstraat 3)

After a Back to School outdoor screening of Oranje en het oproer on the 1st of September, we are already getting busy with preparations for the Woonopstand on the 17th of October. This Wednesday 29th September, we are planning a “build and print” session at VARIA (Gouwstraat 3) where we will transform our bakfiets into a care wagon and a zine propaganda stand for the protest. Bring zines and texts you would like to copy and feature on the library and materials that might be useful to adapt the bakfiets.

Food will be available during the session, bring along snacks or drinks if you are able to contribute.

(We also had an internal group meeting in which we decided to : 1. commit more to dual language sessions in Dutch and English so we can connect more widely to our neighbourhoods and express ourselves more fully. 2. Experiment with economic alternatives, how we might exchange our own skills in return for someone to lead an AGS session)

Anti-Gentrification School is a school in process, with a grassroots curriculum built for and by cultural workers, neighbours, students and residents to collectively learn, unlearn and develop clear tactics and strategies to resist gentrification within our communities. We all have something to share and something to learn. Bring your concerns, questions, stories and experiences so we can start mapping our complicity and entanglement in the process of gentrification.

Accessibility info: The building is accessible to wheelchairs.

NL
#7 Resist! Rejoice! Ride! Collectieve protestwagen bouwt op in aanloop naar Woonopstand
Woensdag 29 september
17.00-21.00 @ VARIA(Gouwstraat 3)

Na een Back to School openluchtvoorstelling van Oranje en het Oproer op 1 september, zijn we nu al druk bezig met de voorbereidingen voor de Woonopstand op 17 oktober. Deze woensdag 29 september plannen we een “bouw en print” sessie bij VARIA (Gouwstraat 3) waar we onze bakfiets zullen omtoveren tot een zorgwagen en een zine propaganda stand voor het protest. Breng zines en teksten mee die je zou willen kopiëren voor de bibliotheek en materialen die nuttig zouden kunnen zijn om de bakfiets aan te passen.

Eten zal beschikbaar zijn tijdens de sessie, breng snacks of drankjes mee als je in staat bent om bij te dragen.

(We hebben ook een interne groepsvergadering gehad waarin we hebben besloten om : 1. ons meer in te zetten voor tweetalige sessies in het Nederlands en Engels, zodat we ons breder kunnen verbinden met onze buurten en ons vollediger kunnen uitdrukken. 2. te experimenteren met economische alternatieven, hoe we onze eigen vaardigheden kunnen ruilen in ruil voor iemand die een AGS-sessie leidt)

Anti-Gentrification School is een school in ontwikkeling , met een grassroots curriculum gebouwd voor en door culturele werkers, buren, studenten en bewoners om collectief te leren, af te leren en duidelijke tactieken en strategieën te ontwikkelen om ons te verzetten tegen gentrificatie binnen onze gemeenschappen. We hebben allemaal iets te delen en iets te leren. Breng je zorgen, vragen, verhalen en ervaringen mee, zodat we kunnen beginnen met het in kaart brengen van onze medeplichtigheid en verstrikking in het proces van gentrificatie.

Toegankelijkheid info: Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen.

#6 Outdoor screening of Oranje en het oproer

Following a small break for summer we had an outdoor screening of Oranje en het oproer in Oude Charlois.

EN: The inauguration of Beatrix in 1980 was not exactly without a struggle. Under the motto ‘No Home, No Coronation’, the city turned into a battlefield. What did the authorities expect on that day? How did they prepare? Who was ready when things really went wrong? And what did the squatters want? In Other Times a reconstruction of the Coronation Day and the preparations of criminal investigation, Mobile Unit, municipality, government and last but not least: the squatters. It becomes clear that in this complete chaos Amsterdam has crawled through the eye of the needle.

NL: De inhuldiging van Beatrix in 1980 verliep niet bepaald zonder slag of stoot. Onder het motto ‘Geen Woning, Geen Kroning’ veranderde de stad in een slagveld. Wat verwachtten de autoriteiten op die dag? Hoe hebben ze zich voorbereid? Wie stond klaar als het ècht mis ging? En wat wilden de krakers? In Andere Tijden een reconstructie van de Kroningsdag en de voorbereidingen van recherche, Mobiele Eenheid, gemeente, regering en last but not least: de krakers. Duidelijk wordt dat in deze complete chaos Amsterdam door het oog van de naald is gekropen.

Links:

 

 

#5 Do we know gentrification when we hear it?

Wednesday 4th August
19.00-21.00 @  meeting point RET building (entrance via Waalhaven Noordzijde 1)

During our previous session with Nienke and Rob (Fucking Good Art), we delved into post 1960’s housing policy and its relationship to private ownership, cooperative living as well as commoning practices in public space.

This week we ask:  “do we know gentrification when we hear it?“. We revisit Oud Charlois, where we held our first school in which we tried to define gentrification based on its actors, factors, actions and signifiers. Based on protocols for organized listening by Ultra Red, we will take our mapping to the streets and focus on sound as an entry point to discussing our perceptions and biases around what gentrification sounds like.

Make sure you bring your phones fully charged or your audio recorders! Food will be available before the session, bring along snacks or drinks if you are able to contribute. We’ll also stay for a drink afterwards…

Anti-Gentrification School is a school in process, with a grassroots curriculum built for and by cultural workers, neighbours, students and residents to collectively learn, unlearn and develop clear tactics and strategies to resist gentrification within our communities. We all have something to share and something to learn. Bring your concerns, questions, stories and experiences so we can start mapping our complicity and entanglement in the process of gentrification.

Accessibility info: The building is accessible to wheelchairs. The event will be primarily in English, if this is a problem please let us know. To RSVP or if you have any questions please email us: cultural.workers.unite@gmail.com

P.S. Two references, the first is an article on how Charlois housing prices tripled within a few year and the second is Five protocols for organized listening by Ultra-Red on which we will base our session.

#4 HOMES FOR PEOPLE NOT PROFIT

#4 HOMES FOR PEOPLE NOT PROFIT
Wednesday 21st July
19.00-21.00
De Nieuwe Tuin, Jongkindstraat 5, 3015 CG Rotterdam (the garden next to Het Nieuwe Instituut)

This week we met in De Nieuwe Tuin (soon to be replaced by a new park) together with Nienke Terpsma & Rob Hamelijnck (Fucking Good Art) who put together the archive HOMES FOR PEOPLE NOT PROFIT for Rotterdam Cultural Histories #19 currently on show at the shared space between TENT and Melly. Their presentation explores alternatives to the dominant forms of ownership and the market-driven housing policy from the ’60s until now taking as a central document Jaap Bakema’s text “the era of total urbanisation (64 Points)” written in 1971. Following Bakema’s invitation to improve on his list, we did a collective choral reading that staged a conversation between this text and our voices. We spoke about infrastructures of commoning as well as the role that architects, “creatives”, planners and citizens have in making them a reality. How can we nurture community and shared ownership with our practices, actions, ways of living?

We were joined by Frank Bruggeman and Hans Engelbrecht, the designers of the garden who spoke about how it arose as temporary project with an ecological approach.The garden has now been at the site for 6 years, taking on a variety of roles in the day and night time. The plan for the future of the space is to open it up, making clearer sight lines so that “unwanted behaviour” can be observed and controlled, an attempt to curb drug taking, drinking and visible homelessness. We were also joined by activists supporting the campaign to save the Museum Park, which calls to protect a well used space for skaters. The redesign of museum park means that surfaces and furniture is unsuitable for skating (currently the main use of this part of the park) a “greenification” which pushes out people who use the space already.

Nienke and Rob spoke about their archive which emerged from research on cooperative housing in Switzerland, questioning why isn’t this way of living currently possible in Rotterdam? Why can’t people without capital build and live together here? The Gemeente addresses this through its own scheme and is currently piloting a way of doing cooperative housing in the city that ignores all of the work that actors are already doing and have done to develop cooperative housing strategies.

They explain that in the 70’s there was a moment similar to now in which activists, citizens and academics came together to fight for better and fairer housing in the city and were successful with many of their demands. Currently we’re in a moment where citizens don’t get a say in their own housing situation, slowly the pressure is building and this week it was announced that wethouders acknowledge that more citizen participation is necessary when neighbourhoods are being redeveloped, renovated and demolished. It is suggested that Rotterdam as a city seems to be mainly concerned with short terms projects (“The city of permanent change”), tests and experiments yet cannot think long term enough to make lasting meaningful changes to its housing policy or to ensure ‘other ways of living’ are possible for its citizens.

In the context of the garden, we spoke about how we feel (or don’t feel) rooted in our own neighbourhoods or housing situations. Is it through connections to our neighbours? Is it stability in terms of knowing we won’t get thrown out, moved on, or the rent rising? How does a lack of rootedness affect how we feel or behave towards our neighbourhood? How do we nurture roots despite instability?

We read Jaap Bakema’s text, shouting out certain statements in agreeance or whispering statements we didn’t feel any passion for.

“EVERYONE POSSESSES SOME BASIC SENSE OF WHAT TO HIM IS A FITTING SPACE, BUT HE HAS OFTEN BEEN DISCOURAGED FROM USING IT”

One comment resounded… Demanding such possibilities (as in Jaap Bakema’s text) seems a luxury for those who are focussed on surviving…

Resources/Links:

 

#3 Kraken Gaat Door! Squatting Continues!

Wednesday 7th July
19.00-21.00
The Garage, Jacob Catsstraat 43B, 3035PC Rotterdam

This session was an emergency gathering in The Garage, a squatted [kraak] living and social space in the North of Rotterdam. The Garage is threatened with imminent eviction [update:the group have moved out]. In solidarity we brought AGS to their space and focussed on the role of squatting in Anti-gentrification struggles, focussing on housing as a right and not as a commodity. How does the ever-increasing criminalisation of squatting [kraak] in the Netherlands feed into processes of gentrification? How can squatting [kraak] be defined as de-growth? We collective read SQUAT THE CRISIS! and spoke with members of The Garage about their projects and current situation. From The Garage, a self-organised community kitchen called Rotterdamse Rats cooks free meals and serves the food on the Pijnackerplein every sunday using food waste. Several people also depend on space for living, who now need to find new accommodation immediately.

We discussed the ongoing control of such anarchist projects through limited options for semi-stable spaces to operate. For example, Stad in de Maak can be helpful with offering space that they manage on behalf of Havenstader to such groups at the Rats, but on which conditions? And does this stay true to the groups anarchist ethics? What does it mean for space in the city to be managed and controlled as such?

How does the increased policing of squatting affect squatters these days? How does the ‘memory’ of squatting in the Netherlands and the residue that this leaves within practices and policies now affect current possibilities to occupy space?

Is the actual action of squatting a counter to gentrification? Should squats remain political in order to resist it? We went over this question a few times and ended partly at this: squatting primarily is a functional way for people who can’t afford housing to have a place to live. In the current system, how can we assist the safety of squatters, especially those who may be undocumented and precarious? Someone told stories of how they were involved in squatting in the 70’s with Suriname communities, radical actions done out of necessity.

We thought a bit about anti-anti-kraak… how to raise consciousness about the fact that anti-kraak is about being against squatting…how did the term lose its meaning, or how did we forget? Original anti-kraak was about taking the lifestyle of squatting and making it depoliticised, rich kids using empty spaces to party. Now artists often need to rent studios in anti-kraak as their is such a limited amount of work space. How can people renting in anti-kraak act in solidarity with squatters?

Links/Resources:

Thanks to local bakery Jeroen Bakt Brood for the tasty freebies!

#2 How to build roots despite displacement: Gentrification strategies and tactics for community building

Wednesday 23rd June
19.00-21.00 @ Bollenpandje (Rosier Faassenstraat 22)

In the first session we tried to map out a consensual definition of gentrification based on the actors, factors, signifiers and actions relating to its processes and how it is being perceived.

In the second session where we started exploring the different stages of gentrification and how they are manifested in different neighbourhoods. Based on the context of Bollenpandje in Delfshaven we heard a first hand experience of the struggle to maintain community building while facing the precarity of displacement and expanded on ways to strengthen neighbourhood bonds via cultural and gardening practices.

Tonny from Bollenpandje described how the space, much like her previous project Zelfregiehuis is an anti-kraak and only temporary. The project at Zelfregiehuis had to leave last year after the building was sold, despite much protest from the neighbourhood to protect the self-organised cultural initiative. The Bollenpandje exists in a very public site which means a lot of people pass by, stop, talk and exchange (quite literally exchanging plants). We spoke about these types of open spaces, places to hang out and meet people where you feel welcome without having to spend money. Bollenpandje also did a huge action to fill BoTu with many biological flower bulbs for pollinating insects…solidarity between humans and non-humans!

In the neighbourhood something called ABCD (asset based community development) is gaining more traction. At its crux, it focusses on the assets of a community rather than what it is lacking. As Bospolder Tussendijken is seen to be an economically deprived area, considering its richness in ways other than money is pretty radical.

Resource/links: